αφήνω μπουκάλα κάποιον

Meaning

εγκαταλείπω κάποιον

Polarity:

Style:

Emphasis:

Greek

to walk out on someone

English

to break up with someone

English

laisser quelqu'un en carafe

French

quitter quelqu'un

French

εγκαταλείπω κάποιον ξαφνικά, απότομα

Polarity:

Style:

Emphasis:

Greek

laisser en plan

French

Corpus Examples

Relations

Usages

ΗIthe0AtDfFeSgNm
ΜαλέναMalenaMalena1NoPrFeSgNm
άφησε...afise...let2VbMnIdPa03SgXxPeAvXx
μπουκάλαbukalabottle3NoCmFeSgAc
τονtonthe4AtDfMaSgAc
ΚάρλεςKarles.Carles5NoPrMaSgAc

Malena walked out on Carles.

http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=100378&catID=8

Forms

NP-NOM-anim-10-100
αφήνωLEMMA-10-101VbAv
μπουκάλαμπουκάλαLEMMA-10-102NoCmFeSgAc
NP-ACC-anim-10-103

Diagnostics

Can different NPs trigger agreement on the verb? yes

Examples

Does the MWE accept a free XP? yes

Examples

Word order permutations involving the subject as well yes

Examples

Cliticisation of the WWS no

Causative-inchoative alternation no

Examples

Passivisation no

Examples

Alternation of a free NP-GEN / free σε-PP / free από-PP with Dative Genitive no

Examples